اگر عاشق شدی(شکسپیر)

 اگر روزی عاشق شدی

در آن سوز وگداز عشق مرا به یاد آور

زیرا همه عاشقان چنان باشند که من:

بی ثبات و بی قرار در هر کار

مگر در خیال چهره معشوق

که در ضمیرشان پیوسته برقرار وپابرجاست

 

if ever thou shalt love

In the sweet pangs of it remember me for

such as I am ,all true lovers are. Unstaid and

skittish in all motions else save in the

constant image of the creature that is

belove'd

شاد باشید وسربلند

   + جواد پوراسماعیل - ۸:٤٧ ‎ق.ظ ; سه‌شنبه ٢٩ تیر ۱۳۸٩

گشایش(قیصر امین پور)

تو را به راستی،

تو را به رستخیز

مرا  خراب کن!

که رستگاری و درستکاری دلم

به دستکاری همین غم شبانه بسته است

که فتح آشکار من

به این شکست های بی بهانه بسته است

شاد باشید وسربلند

   + جواد پوراسماعیل - ٢:۳۱ ‎ب.ظ ; دوشنبه ٢۱ تیر ۱۳۸٩