آهنگ سفر

امروز منم که راهی کوی توام

امید وصال می کشد سوی توام

تا دست رسد شبی به گیسوی توام

می آیم و آشفته تر از موی توام

   + جواد پوراسماعیل - ٩:٤٧ ‎ق.ظ ; یکشنبه ۱٩ تیر ۱۳٩٠

خیام

افسوس که سرمایه زکف بیرون شد

وز دست اجل بسی جگرها خون شد

کس نامد از آن جهان که پرسم از وی

کاحوال مسافران عالم چون شد

شاد باشید و سربلند

   + جواد پوراسماعیل - ٩:٥٢ ‎ب.ظ ; یکشنبه ٥ تیر ۱۳٩٠