» دوشنبه ۱٢ آبان ۱۳٩۳ :: دوشنبه ۱٢ آبان ۱۳٩۳
» میرزا گلسرخی :: دوشنبه ٢٦ اسفند ۱۳٩٢
» کاروان(سایه) :: یکشنبه ٦ امرداد ۱۳٩٢
» شنبه ٢۳ دی ۱۳٩۱ :: شنبه ٢۳ دی ۱۳٩۱
» شنبه ٢۳ دی ۱۳٩۱ :: شنبه ٢۳ دی ۱۳٩۱
» سرخ وسفید (سایه) :: دوشنبه ۸ خرداد ۱۳٩۱
» آهنگ سفر :: یکشنبه ۱٩ تیر ۱۳٩٠
» خیام :: یکشنبه ٥ تیر ۱۳٩٠
» همزاد عاشقان جهان :: دوشنبه ۱٢ اردیبهشت ۱۳٩٠
» قبله :: چهارشنبه ۱۳ بهمن ۱۳۸٩
» سنگ صبور :: سه‌شنبه ٢۱ دی ۱۳۸٩
» مولانا :: دوشنبه ۱ آذر ۱۳۸٩
» طرحی برای صلح :: دوشنبه ۱٠ آبان ۱۳۸٩
» پنج پیمانه :: سه‌شنبه ۱۳ مهر ۱۳۸٩
» رباعی خیام :: چهارشنبه ۳۱ شهریور ۱۳۸٩
» آواز نگاه(سایه) :: دوشنبه ٢٩ شهریور ۱۳۸٩
» گنجشک(شمس) :: یکشنبه ۱٧ امرداد ۱۳۸٩
» دلتنگی (شمس لنگرودی) :: یکشنبه ۱٧ امرداد ۱۳۸٩
» اگر عاشق شدی(شکسپیر) :: سه‌شنبه ٢٩ تیر ۱۳۸٩
» گشایش(قیصر امین پور) :: دوشنبه ٢۱ تیر ۱۳۸٩
» شباهنگ (فریدون مشیری) :: پنجشنبه ٢٧ خرداد ۱۳۸٩
» غزل طغیان(سید ضیا,الدین شفیعی) :: دوشنبه ٢٤ خرداد ۱۳۸٩
» شمس لنگرودی :: جمعه ٢۱ خرداد ۱۳۸٩
» بهار سوگوار(سایه) :: چهارشنبه ۱۱ فروردین ۱۳۸٩
» نیارد در چشم(شیون) :: جمعه ٧ اسفند ۱۳۸۸
» چین ذلف(عطار) :: چهارشنبه ٢۸ بهمن ۱۳۸۸
» سربسته(فاضل نظری) :: یکشنبه ۱۸ بهمن ۱۳۸۸
» وجود دم به دم(جعفری) :: شنبه ٢۸ آذر ۱۳۸۸
» آن دو برادر (فاضل نظری) :: یکشنبه ٢٢ آذر ۱۳۸۸
» غزل محال(قیصر) :: دوشنبه ٩ آذر ۱۳۸۸
» بازگشت(احمد صالح) :: پنجشنبه ٥ آذر ۱۳۸۸
» شب و گریه بی صدا :: سه‌شنبه ۳ آذر ۱۳۸۸
» صندلی (موسوی) :: یکشنبه ۱ آذر ۱۳۸۸
» دریچه ها(اخوان ثالث) :: جمعه ۱٥ آبان ۱۳۸۸
» با سینه سردان(سایه) :: سه‌شنبه ۱٢ آبان ۱۳۸۸
» با سینه سردان :: سه‌شنبه ۱٢ آبان ۱۳۸۸
» شنبه ٢ آبان ۱۳۸۸ :: شنبه ٢ آبان ۱۳۸۸
» مولانا :: شنبه ۱۱ مهر ۱۳۸۸
» دنیا(فاضل نظری) :: دوشنبه ٢ شهریور ۱۳۸۸
» وصال شیرازی :: شنبه ۱٠ امرداد ۱۳۸۸
» شعری در خاک(فاضل) :: شنبه ۱۳ تیر ۱۳۸۸
» الفبای درد(قیصر) :: پنجشنبه ۱۱ تیر ۱۳۸۸
» شمس لنگرودی(حکم) :: سه‌شنبه ٩ تیر ۱۳۸۸
» توصیه :: دوشنبه ۸ تیر ۱۳۸۸
» ساعت سنگین(رضا جعفری) :: دوشنبه ٢۸ اردیبهشت ۱۳۸۸
» صبح سایه :: جمعه ٢٥ اردیبهشت ۱۳۸۸
» جمعه ٢٥ اردیبهشت ۱۳۸۸ :: جمعه ٢٥ اردیبهشت ۱۳۸۸
» بها الدین خرمشاهی :: دوشنبه ٢٤ فروردین ۱۳۸۸
» دل تنگم :: دوشنبه ۱٧ فروردین ۱۳۸۸
» شکوه دنیوی(شکسپیر) :: شنبه ۱٥ فروردین ۱۳۸۸
» هستی(شیون فومنی) :: پنجشنبه ۱۳ فروردین ۱۳۸۸
» غم شیر (سایه) :: چهارشنبه ۱٢ فروردین ۱۳۸۸
» نیلوفرانه(سهیل محمودی) :: سه‌شنبه ۱۱ فروردین ۱۳۸۸
» اگر عشق نبود (قیصر) :: جمعه ٧ فروردین ۱۳۸۸
» هنوز (سایه) :: سه‌شنبه ٤ فروردین ۱۳۸۸
» سیمین بهبهانی :: شنبه ۱ فروردین ۱۳۸۸
» شعر :: پنجشنبه ٢٩ اسفند ۱۳۸٧
» شعر همای :: دوشنبه ٢٦ اسفند ۱۳۸٧
» میلاد پیامبر :: یکشنبه ٢٥ اسفند ۱۳۸٧
» شمس لنگرودی :: پنجشنبه ٢٢ اسفند ۱۳۸٧
» قصه کوتاه :: دوشنبه ۱٩ اسفند ۱۳۸٧
» کهربا :: پنجشنبه ۱٥ اسفند ۱۳۸٧
» نمای محض(شعر :رضا جعفری) :: چهارشنبه ۱٤ اسفند ۱۳۸٧
» سرگردان :: سه‌شنبه ۱۳ اسفند ۱۳۸٧
» شنبه ٢٦ بهمن ۱۳۸٧ :: شنبه ٢٦ بهمن ۱۳۸٧
» شعر(امین پور) :: یکشنبه ۱۸ فروردین ۱۳۸٧
» شعر (اخوان ثالث) :: یکشنبه ۱۸ فروردین ۱۳۸٧
» شعر (شیون) :: پنجشنبه ٢۳ اسفند ۱۳۸٦
» شعر(سوار کوچک) :: سه‌شنبه ٢۱ اسفند ۱۳۸٦
» یکشنبه ۱٩ اسفند ۱۳۸٦ :: یکشنبه ۱٩ اسفند ۱۳۸٦
» به پرشین بلاگ خوش آمدید :: شنبه ۱۸ اسفند ۱۳۸٦
» شنبه ۱۸ اسفند ۱۳۸٦ :: شنبه ۱۸ اسفند ۱۳۸٦
» شنبه ۱۸ اسفند ۱۳۸٦ :: شنبه ۱۸ اسفند ۱۳۸٦
» شنبه ۱۸ اسفند ۱۳۸٦ :: شنبه ۱۸ اسفند ۱۳۸٦