قصه کوتاه

ای دل همه رفتند تو ماندی در راه

کارت همه ناله بود وبارت همه آه

کوتاه کنم قصه که این راه دراز

از چاه به چاله بود و از چاله به چاه

   + جواد پوراسماعیل - ٧:۳۳ ‎ب.ظ ; دوشنبه ۱٩ اسفند ۱۳۸٧