گفتم اگر پدر نتوانست یا نخواست

من

هموار خواهم کرد گیتی را

فرزند من به عجب تو این مگوی

من خواستم ولی نتوانستم

تا خود چه خواهی و چه توانی

شعر از ه.ا.سایه

   + جواد پوراسماعیل - ۸:۱۸ ‎ب.ظ ; جمعه ٢٥ اردیبهشت ۱۳۸۸