توصیه

یکی پیش شوریده حالی نشست

که دوزخ تمنا کنی یا بهشت

بگفتا مپرس از من این ماجرا

پسندیدم آنچه او پسندد مرا

   + جواد پوراسماعیل - ٧:٢۸ ‎ب.ظ ; دوشنبه ۸ تیر ۱۳۸۸