شمس لنگرودی(حکم)

روز

با کلمات روشن حرف می زند

عصر

با کلمات مبهم

شب

 سخنی نمی گوید

حکم می کند

   + جواد پوراسماعیل - ۱۱:٥۱ ‎ق.ظ ; سه‌شنبه ٩ تیر ۱۳۸۸