وصال شیرازی

گفتمش: با غم هجران چه کنم ،گفت: بسوز

گفتمش چاره این سوز بگو، گفت: بساز.

 

 

 

   + جواد پوراسماعیل - ٦:٤۸ ‎ب.ظ ; شنبه ۱٠ امرداد ۱۳۸۸