آن دو برادر (فاضل نظری)

تو که در فکر منی مرگ مرا سر برسان

انتظار همه را نیز به آخر برسان

همه پرورده مهرند و من آزرده قهر

خیر در کار جهان نیست، تو هم شر برسان

لاله در باغ تو رویید و شقایق پژمرد

به جگر سوختگان داغ برابر برسان

مردم از ماتم من شاد و من از غم خشنود

شادمانم کن و اندوه مکرر برسان

مرگ یا خواب!؟چقدر این دو برادر دورند

مژده وصل برادر به برادر برسان

 

   + جواد پوراسماعیل - ٩:٥۱ ‎ق.ظ ; یکشنبه ٢٢ آذر ۱۳۸۸