دلتنگی (شمس لنگرودی)

سلام دوستان

دلتنگی

خوشه انگور سیاه است

لگد کوبش کن

لگد کوبش کن

بگذار ساعتی

سربسته بماند

مستت می کند اندوه

شاد باشید و سربلند

   + جواد پوراسماعیل - ۸:۱٥ ‎ب.ظ ; یکشنبه ۱٧ امرداد ۱۳۸٩