رباعی خیام

سلام دوستان

تا چند اسیر عقل هر روزه شویم

در دهر  چه صد ساله چه یکروزه شویم

در ده تو بکاسه می از آن پیش که ما

در کار گه کوزه گران کوزه شویم

شاد باشید وسربلند

   + جواد پوراسماعیل - ۱٢:٢٤ ‎ب.ظ ; چهارشنبه ۳۱ شهریور ۱۳۸٩