همزاد عاشقان جهان

آن روز، روز چندم اردیبهشت 

یا چند شنبه بود

                نمی دانم

آنروز هر چه بود

از روزهای آخر پاییز یا آخر زمستان فرقی نمی کند

زیرا ما هر دو در بهار در یک بهار

چشم به دنیا گشوده ایم 

   + جواد پوراسماعیل - ٥:٠٥ ‎ب.ظ ; دوشنبه ۱٢ اردیبهشت ۱۳٩٠