خیام

افسوس که سرمایه زکف بیرون شد

وز دست اجل بسی جگرها خون شد

کس نامد از آن جهان که پرسم از وی

کاحوال مسافران عالم چون شد

شاد باشید و سربلند

   + جواد پوراسماعیل - ٩:٥٢ ‎ب.ظ ; یکشنبه ٥ تیر ۱۳٩٠