نیارد در چشم(شیون)

در گور شب از چراغ انگور چه فیض

بی مرهم شهد زخم زنبور چه فیض

یک سرمه زلالیت نیارد در چشم

آیینه شدن به دیده کور چه فیض

شعری از شیون فومنی

   + جواد پوراسماعیل - ۱۱:٢۳ ‎ق.ظ ; جمعه ٧ اسفند ۱۳۸۸