گفتم اگر پدر نتوانست یا نخواست

من

هموار خواهم کرد گیتی را

فرزند من به عجب تو این مگوی

من خواستم ولی نتوانستم

تا خود چه خواهی و چه توانی

شعر از ه.ا.سایه

/ 0 نظر / 5 بازدید