شمس لنگرودی

می سوزم سراپا

              وشمع ها روی میز

تمام حواس شان به من است

             به سر انگشت های من

                                        که قطره قطره  تمام می شوند

شاد باشید وسربلند

/ 0 نظر / 7 بازدید