گشایش(قیصر امین پور)

تو را به راستی،

تو را به رستخیز

مرا  خراب کن!

که رستگاری و درستکاری دلم

به دستکاری همین غم شبانه بسته است

که فتح آشکار من

به این شکست های بی بهانه بسته است

شاد باشید وسربلند

/ 0 نظر / 7 بازدید