آواز نگاه(سایه)

می شنوم ، می شنوم، آشناست

موسیقی چشم تو در گوش من .

موج نگاه تو هم آواز ناز

ریخت چو مهتاب در آغوش من .

می شنوم ، در نگه گرم توست

گم شده گلبانگ بهشت امید

این همه گشتم من و دل خواه من

در نگه گرم تو می آرمید

زمزمه شعر نگاه تو را

می شنوم با دل و جان آشناست

اشک زلال غزل حافظ است

نغمه مرغان بهشتی نواست

می شنوم در نگه گرم توست

نغمه آن شاهد رویا نشین

باز ز گلبانگ تو سر می کشد

شعله این آرزوی آتشین

موسیقی چشم تو گویا تر است

از لب پر ناله و آواز من

وه که تو هم گر بتوانی شنید

زین نگه نغمه سرا راز من!!!......

شاد باشید و سر بلند

/ 0 نظر / 13 بازدید