ساعت سنگین(رضا جعفری)

رسیده ساعت سنگین جان سپردن من


بیار قطعه زمینی برای مردن منرسیده لحظه دندان به هم فشردن تو


رسیده لحظه پنجه به هم فشردن منبه نام تو شده بودم همین دو سه شب پیش


چقدر زود گذشت از به تو سپردن منو من میان دو راهی شکست خورده شدم


ترک نخوردن تو یا شتک نخوردن منچقدر صفحه تقدیر را ورق زده ام


که پاره پاره شده از ورق شمردن منو بعد از این که بمیرم کنار تو هستم


زیاد کار ندارد چگونه بردن منشروع می شوم از انتهای غربت تو


تمام می شوی آغاز خاک خوردن منشعری از استاد رضا جعفری/ 1 نظر / 13 بازدید
شهاب

سلام به وبلاگ منم سر بزن ونظرتو راجع به تبادل لینک بگوhttp://twelfh-imam.blogfa.com