بها الدین خرمشاهی

با آن  می باقی عطش باقی به

از خمکده ای یک نگه ساقی به

اخلاق تو انقلابی ار بود بدان

صد مرتبه انقلاب اخلاقی به

شعر از شاعر گرانقدر بها الدین خرمشاهی  از کتاب زنده میری

/ 0 نظر / 6 بازدید