رباعی خیام

سلام دوستان

تا چند اسیر عقل هر روزه شویم

در دهر  چه صد ساله چه یکروزه شویم

در ده تو بکاسه می از آن پیش که ما

در کار گه کوزه گران کوزه شویم

شاد باشید وسربلند

/ 3 نظر / 10 بازدید
جعفر

سلام خوبين وب تون قشنگه اميدوارم موفق باشيد سه چيز است که نبايد به ان تکيه کرد 1-حرف مردم 2- دروغ 3 -عشق

ذهني پر از سوار

سلام با تازه ترين غزلم... گام بر مي دارم اما اين گذر بيهوده است تا کليدِ دل نچرخد فکرِ در، بيهوده است آه اي گنجشک من در کنج غمهايت بمان آسمان وقتي نباشد بال و پر بيهوده است کار با ابرو کمانان آخرش رسوايي ست تير اگر از چشم برخيزد سپر بيهوده است / / و لينک آخرين نقدها و نوشته هايم در روزنامه جام جم به روزم