هستی(شیون فومنی)

شاعر به روال مردم کوچه نزیست

از گریه ،زبان گزید ودر خنده گریست

مرگ است بدو زنده و او،زنده به مرگ

در شعر پناه می برد،هستی نیست

شعری از شیون فومنی

/ 0 نظر / 5 بازدید