# شعر

توصیه

یکی پیش شوریده حالی نشست که دوزخ تمنا کنی یا بهشت بگفتا مپرس از من این ماجرا پسندیدم آنچه او پسندد مرا
/ 0 نظر / 8 بازدید